Toiminta periaatteet

LAATU- YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

ORKP Oy:n toimii täyttäen asiakkaiden ja sidosryhmien asettamat    laatuvaatimukset taatakseen asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden liiketoiminnallisesti kannattavasti. Tyytyväisyyden takeita on tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuus, toimitustäsmällisyys, toimitusten oikeellisuus sekä asiakkaiden ja sidosryhmien  asiantunteva palvelu. Tämän tyytyväisyyden ylläpitäminen ja parantaminen on tavoitteemme.

ORKP Oy:n toiminnan tulee vastata henkilökunnan työturvallisuudesta ja terveydestä siten, että työssä ei aiheudu vammautumisia, loukkaantumisia eikä työperäisiä ammattitauteja. Tavoitteemme on tapaturmaton ja viihtyisä työympäristö.  Sitoudumme turvallisuustoimintamme jatkuvaan kehittämiseen, parantamiseen, työtapojen ergonomiseen kehitykseen sekä tapaturmien ehkäisemiseen ja noudattamaan työsuojelua koskevia lakeja ja asetuksia sekä muita asiaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.  Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota tapaturmariskien vähentämiseen.

ORKP Oy sitoutuu ympäristö- ja turvallisuustoiminnan jatkuvaan parantamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä noudattamaan ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja asetuksia sekä muita asiaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.  Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota sekajätteen määrän vähentämiseen.  Kiinnitämme jatkuvaa huomiota myös ongelmajätteiden oikeaan käsittelyyn ja niiden määrän vähentämiseen.  Edistämme oman henkilöstömme sitoutumista ympäristöpäämääriemme toteutumiseen.  Alihankkijoita valitessamme arvostamme että he tuntevat ja tunnistavat toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä toimivat vastuullisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Laatujärjestelmämme perustuu standardien ISO 9001 ja EN3834-2 asettamiin vaatimuksiin.  Ympäristöjärjestelmämme perustuu standardin ISO 14001 ja turvallisuus-järjestelmä standardin OHSAS 18001 asettamiin vaatimuksiin. 
Marko Hiltunen
Toimitusjohtaja